Ciemme


TEKNISET TIEDOT K2 K16 ex K30 ex
Latauskapasiteetti 10 l 15 l 37 l
Tilavuuskapasiteetti 13,5 l 20 l 49 l
Syöttöjännite 230 V 230 V 230 V
Kuumennusteho 1,2 kW 1,6 kW 2,5 kW
Ohjainlaite 24 V 24 V 24 V
Melu 65 dB 65 dB 65 dB
Paino 38 kg 64 kg 100 kg

Kysy myös muita malleja.

   K100ex                                                     K400ex


Yhteystiedot

Akateg Oy

Yhdystie 5
Seinäjoki
60100


06- 42 18 800

sähköpostit:
etunimi.sukunimi(at)akateg.fi