Tällä sivustolla käsitellään pintakäsittelyä ja erilaisia tapoja käsitellä erilaisia pintakäsittelytuotteita ja materiaaleja. Pintakäsittelyn avulla tuotteiden pintoja muokataan tarpeen mukaan. Pintakäsittely on tärkeä osa tuotteiden työstöä ja sillä on suuri vaikutus lopputuotteen hintaan. Pintakäsittelyllä pyritään tekemään tuotteista kestävämpiä, käytettävämpiä ja arvokkaampia. Usein voikin olla niin että tuotteen pinta määrittelee itse tuotteen arvosta suurimman osan. Laadukkaasti pintakäsitelty puutuoli on monikertaisesti arvokkaampi kuin käsittelemätön raakapuusta tehty vastaava tuoli.

Pintakäsittelymetodeja on lukuisia. Yleisin käsittelytapa on maalaus. Monia muitakin pinnoitustapoja on olemassa, kuten sähkökemiallinen pinnoitus, muovipinnoitus ja kemiallinen pinnoitus. Näitä mielenkiintoisia pinnoitustekniikoita käsittelemme tarkemmin tämän sivun artikkeleissa.

Pintakäsittelytyö vaatii ammattitaitoa

Pinnoitustöitä voidaan tehdä käsityönä, tai erilaisia koneita hyödyntäen. Pintakäsittelyn ammattilaiset kouluttautuvat ammattiinsa vuosien opiskelun ja käytännön harjoittelun myötä. Opinnoissaan voi suuntautua oman mielenkiinnon mukaan erikoispintakäsittelijäksi perinteiseen rakennus- ja tuotemaalaukseen, tai teolliseen pintakäsittelyyn.

Perinteinen maalauskoulutus kouluttaa ammattilaisia käsittelemään niin vanhaa kuin uutta. Kohteina voivat olla rakennukset, huonekalut, ajoneuvot tai mikä tahansa muu kohde, joka tarvitsee suojausta pintakäsittelyn avulla. Rakennusten pintojen maalauksen ohella myös esimerkiksi tapetointi on osa pintakäsittelyn ammattilaisen osaamista. Rakennusmaalari voi erikoistua vielä tarkemmin suurten julkisivujen pintakäsittelyyn tai erilaisten pientalojen monipuolisiin maalaustöihin. Rakennuksen erilaiset materiaalit on osattava käsitellä kukin omalla tekniikallaan ja materiaaliin sopivalla tuotteella.

Teolliset pintakäsittelijät kouluttautuvat käyttämään pintakäsittelyteollisuuden laitteita ja ruiskumaalasta. Erilaisia ruiskumaalaustekniikoita on lukuisia pienestä kynäruiskusta suuriin teollisuusruiskuihin ja ammattilaisen tulee hallita ne kaikki. Teollisen pintakäsittelytekniikan osaamisen ammattilainen voi tehdä työtä metalliteollisuuden maalaamossa tai pintakäsittelyteollisuuden erilaisissa tuotantolaitoksissa ja viimeistelytyöpisteissä. Ruiskumaalauksen ohessa tämä voi tarkoittaa automatisoitujen pintakäsittelylaitteiden hallintaa ja kunnossapitoa sekä kemiallisten pintakäsittelyprosessien työvaiheiden osaamista ja kuumasinkitystä vaativien tuotteiden käsittelyä.

Pintakäsiteltyjä tuotteita on kaikkialla

Lähes kaikki välineet ja työkalut, mitä arjessamme käytämme, ovat jollain tavalla pintakäsiteltyjä. Talossa, jossa asumme on maalatut seinät ja matkapuhelin, johon puhumme, on suojattu muovipinnoitetulla suojakuorella. Erilaisia pintakäsittelykohteita on lukematon määrä. Kenties yleisin maalattava kohde, joka kaikille tulee ensimmäisenä mieleen, on puusta valmistetun tuotteen maalaaminen. Puu on huokoinen materiaali, joka tarvitsee suojan kaikkea rasitusta vastaan, jotta se kestäisi pidempään, vaikka olisi vain kevyessä käytössä.

Toinen yleinen kohde on metallipinnat, joissa usein tärkeimpänä tavoitteena on ruostumisen estäminen. Pintakäsittely on kuitenkin laajempi ala kuin vain puun ja metallin käsittely suoja-aineella. Erilaiset kohteet altistuvat erilaisille rasituksille. Esimerkiksi peltikatto ja valtamerilaiva vaativat toisistaan täysin erilaisen pintakäsittelytuotteen ja tekniikat sen levittämiseen. Lue lisää tämän sivuston artikkeleista, mitä erilaisia pintakäsittelytekniikoita eri kohteissa käytetään.